O nás

aneb malá jihočeská včelí farmička u Velechvínského polesí

Máme rádi přírodu, často v ní pobýváme a sledujeme ten neustálý koloběh života, který se každoročně opakuje, a přesto je pokaždé jiný. O včelaření jsme začali přemýšlet před několika lety, kdy s našimi přibývajícími roky přicházela potřeba větší sounáležitosti s přírodou, v které jsme chtěli trávit stále více času. Při toulkách krajinou jsme tu a tam potkávali staré mobilní včelíny nebo stanoviště včelstev a bázlivě jsme pozorovali bzukot a na první pohled neorganizované výlety včel z úlů a zase zpět. Pak přišla na řadu včelařská literatura, studium základů včelařství z knih a časopisů a v „pandemické“ zimě roku 2020 padlo rozhodnutí. Budeme mít vlastní včely! Pořízení a montáž prvních nástavkových úlů, jejich natírání, stloukání rámků, drátkování, a nakonec natavování voskových mezistěn, to vše patřilo k přípravným činnostem začátku roku 2021 a následného jara.

V začátku je také potřeba mít velké štěstí a potkat ideálně včelaře profesionála a zároveň fajn člověka, s kterým se dá o včelách mluvit dlouhé hodiny. Tím se pro nás stal Jirka Kadlec z Českých Budějovic (www.vcelykadlec.cz). Od Jirky jsme získali v červnu 2021 prvních dvanáct oddělků a tyto umístili na dvě pečlivě vybraná stanoviště, z toho dvě včelstva pak na zahradu u domu. Žijeme v Ševětíně severně od Českých Budějovic a pestrá okolní příroda skýtá mnoho zajímavých míst pro umístění včel. Kombinace přítomnosti lesa, luk, náletových křovin, zahrad a sadů, zemědělských ploch a dostupnost vody se stala cílem pro hledání vhodných lokalit.

První měsíce jsme byli u včel prakticky denně, pozorovali, podněcovali, zkoumali, zda staví plásty a pomalu je připravovali na první zimu, které předcházelo léčení kyselinou mravenčí a krmení cukerným roztokem. Zima 2021/2022 byla mírná a všechna včelstva byla v únoru a březnu v dobré předjarní kondici.

Pečovat o včelstva je jedna věc, zázemí pro včelařské vybavení a zpracování včelích produktů je věc další. Dílna a část skladu nářadí v hospodářské budově vedle domu se staly objektem rekonstrukce na podzim 2021. Jejím cílem byla malá ale hezká medárna, sklad potřeb pro včelaření a potřebné hygienické zázemí. Vše se přes toho času obrovské problémy s dostupností stavebních materiálů a lidských kapacit nakonec podařilo a do konce zimy jsme nové prostory vybavili potřebnou základní včelařskou technikou. Vedlejším a původně neplánovaným výsledkem rekonstrukce byla venkovní dílna pro kompletaci včelařských potřeb (nástavky, dna, rámky), která usídlila pod rozsáhlým stávajícím přístřeškem vedle budovy medárny. Podzim a zima byla také obdobím příprav na naši první ostrou sezonu – chystání a kompletace dalších nástavkových úlů, rámků, ale také etiket na první včelí produkty, osnovy a grafiky našeho webu, který právě sledujete. Načetli jsme další odbornou literaturu, shlédli mnoho videí zkušených profíků o téměř nekonečném světě včelařské problematiky. Vybírali jsme další vhodná stanoviště, jednali s majiteli pozemků o možnosti umístění včelích úlů, ale hlavně jsme se s respektem k nepoznanému těšili, až vypukne jaro a s ním naše první ostrá včelařská sezóna.

Koncem března 2022 jsme dovezli od Jirky Kadlece další jednonástavková vyzimovaná včelstva (oddělky, které přečkaly zimu) na dvě nová stanoviště a šli jsme tak do jara s celkem šestadvaceti včelstvy. Dubnové mrazy a sníh vývoj vyzimovaných nováčků dost zbrzdily. Jaro bylo krásné! Obrovská energie pučící a kvetoucí přírody se promítala do síly včelstev, čehož jsme využili k tvorbě prvních vlastních oddělků a odchovu matek. Celkem jsme tak rozšířili včelstva o 26 vlastních nových oddělků a vychovali nové matky od stávajících premiantek. Při tom všem cvrkotu jsme nezapomínali na sledování včelí pastvy, tedy kde co kvete, v jakém pořadí, jaký pyl a nektar je přinášen do úlů a snažili jsme se vyhnout vyrojení včel. Odměnou, kromě té nejdůležitější, tedy pomoci v opylení mnoha rostlin v okolí, nám byl také první jarní med, který jsme vytáčeli na konci května. První odvíčkované plásty, zkoumání chuťových rozdílů medu z jednotlivých stanovišť, vytáčení v medometu, čeření, pastování medu, plnění medu do sklenic a jejich etiketování, to vše bylo pro nás zase nové. Nové postupy, nová úskalí, nová odhodlání, a nakonec jsme si prošli kompletní první sezónou, vytočili ještě druhý květový med s lípou a v čase psaní těchto řádků máme za sebou letní léčení včel a krmení před další blížící se zimou. Medovicový ani čistý lipový či akátový med jsme v té první nepoznali, ale to není vůbec podstatné. Možná někdy příště, když příroda a včely spojí síly dohromady a zadaří se. Celý rok 2022 byl pro nás velkou školou a radostí z malých i větších úspěchů. Prošli jsme si dosud nepoznané a s pokorou a odhodláním do dalších období jsme snášeli také některé nezdary. Opět se těšíme na kolečko příprav na sezónu novou a na její start. Byť je teprve září 2022, je to už za chvíli. Navíc oproti loňskému roku zahajujeme dálkové dvouleté studium včelařství na učilišti v Blatné.

Podzim a zima 2022/2023 prověřily trpělivost a odhodlání řady včelařů. V širokém okolí byly velké úhyny včel, některým včelařům nepřežila dokonce žádná včelstva. My jsme z 66 zazimovaných včelstev do jara ztratili dvě včelstva a to vinou našich začátečnických chyb, kdy nám dvě včelstva uhynula hlady již na konci února. Bereme to jako součást školy života neb jak praví jedno úsloví … Kdo nedělá chyby, nic se nenaučí!

Od ledna 2023 jsme se kromě přípravy na novou sezónu zaměřili také na získání registrace naší zpracovny medu od Státní veterinární správy v Českých Budějovicích. Veškeré vynaložené úsilí se vyplatilo a v měsíci dubnu jsme obdrželi registraci a číslo provozovny CZ 31890214. Následně jsme v měsíci květnu prošli první kontrolou provozovny včetně kontroly hygieny technického zařízení na zpracování medu a rozboru medu na nepovolená antiparazitika. Vše dopadlo na výbornou. Registrace nám umožnuje nabízet naše včelí produkty v široké distribuční síti a také prostřednictvím vlastního e-shopu a bereme ji také jako určitou garanci pro spotřebitele, že zpracování našich včelích produktů probíhá v bezpečném, technologicky a hygienicky kvalitním prostředí.

Zima a jaro 2023 nebyly z hlediska počasí ideální. I přes řadu úskalí jsme šli do nové sezóny s cílem dosažení finálního počtu cca sta včelstev na celkem desetí stanovištích. K loňským stanovištím v katastru Ševětína, Mazelova, Drahotěšic, Dynína a Ponědraže jsme letos rozšířili naše včelaření do katastru Poněšic, Týna nad Vltavou a Radonic. Co  nám jaro a léto prakticky přinesou zhodnotíme tradičně po sezóně …

Rok 2023 je u konce a je tu obvyklé roční hodnocení včelařské sezóny. Včelám se dařilo, v letošním roce měly dvě větší medové snůšky medu květového, v červnu nám k našemu překvapení trochu medovaly akáty na Semenci a o prázdninách jsme se dočkali na většině stanovišť také tmavého medu medovicového (lesního). Celkem jsme počet včelstev rozšířili o čtyřicet nových oddělků na sto šest a vyměnili několik desítek matek ve včelách, kde už byly včelí matičky třetím rokem. Dlouhý teplý podzim byl velmi neobvyklý a teprve se ukáže, jak se projevil na zásobách a na schopnosti včel zdárně přezimovat. V novém roce se chystáme zdokonalit vybavení medárny o nový automatický odvíčkovací stroj, zdárně ukončit studium včelařského učiliště v Blatné a zejména stále více pronikat a pochopit život včel … Těšíme se také na stávající i nové zákazníky a věříme, že budou stejně jako my nadšeni z vůně a chutě medu našich včel.

První a nejchladnější čtvrtina roku 2024 je skoro u konce a máme pocit, že se zima letos nekonala. Kromě první poloviny ledna panuje pro nás velmi příjemné počasi a na mrazy už si ani nevzpomemene. Přípravu vybavení na letošní sezónu, brzké jarní pohlídky a úpravy včelstev máme za sebou a stav včel je velmi dobrý. Nepřežila nám ze 106 zazimovaných dvě včelstva, jedno bylo navíc v březnu osiřelé a jedna matka kladla jen trubčinu. Tato dvě včelstva jsme spojili s rezervními oddělky a jdou tedy do sezóny také v dobré formě. V únoru jsme fotili s budějovickým fotografem Michalem Landou nové produktové fotky a objednali jsme novou techniku do našeho zázemí. Prvním a zřejmě nejvíce ceněným pomocníkem v medárně bude od letošního medobraní elektrický odvíčkovací stroj od firmy Carl-Fritz, který zvládne odvíčkovat za stejný čas 15x více plástů než člověk. Koncem března jsme přivítali v našem technickém týmu další tři tváře: kotel od firmy Baze alfa na tavení vosku a voští, odstředivku na vosk a čerpadlo na med. Kotel a odstředivka pomůžou vyvářet staré včelí dílo a tím udržovat v plodišti slušný hygienický standard, získávat vlastní vosk na výrobu svíček a mezistěn, no a díky čerpadlu ubyde další zbytečná dřina. Med je díky své hustotě 1,4x těžší než voda a zvedání nádob s medem dává tělu zabrat. Jelikož nejsme úplně nejmladší a chceme čas využívat co nejefektivněji, nahrazujeme postupně lidskou práci stroji. Také se blíží konec dvouletého studia včelařství na SOU v Blatné, v červnu nás čekají písemné, ústní a praktické zkoušky! Zatím se moc neučíme, ale snad to zvládneme … Je konec března 2024 a už se těšíme na letošní sezónu! Co nám přinese, co se naučíme, co zažijeme a v čem bude zase jiná, to si shrneme po sezóně.

0
    0
    Košík
    Košík je prázdný